Được anh đồng nghiệp phang cực kì nứng

Được anh đồng nghiệp phang cực kì nứng. Đó là cơ hội để tôi hỏi câu hỏi triệu đô. Bạn sẽ yêu cầu cô ấy làm gì nếu cô ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi hỏi nói một cách đơn giản, tôi đã không có một công việc nào. Trong năm năm và tôi chưa bao giờ làm việc qua đường hậu môn, đó là điều mà tôi luôn muốn. Về khía cạnh giả tưởng, giống như nhiều chàng trai, tôi luôn muốn làm hai cô gái cùng một lúc. Tôi chắc rằng có cách để bạn đưa cô ấy trở lại với mọi thứ, có thể đó là cách tiếp cận của bạn tôi nói. Chúng tôi đã nhảy vài bài hát nữa sau cuộc trò chuyện đó. Màn khiêu vũ trở nên mãnh liệt và mạnh mẽ, tôi có.