Anna Kimijima chơi nhau với cô gái dâm

Anna Kimijima chơi nhau với cô gái dâm. Tôi biết sẽ đi chơi đêm với bạn bè của cô ấy vào cuối tuần. Tới và cô ấy thường về nhà bằng với Milly, người bạn thân nhất của cô ấy, người sẽ đảm bảo lên cầu thang và qua cửa của chúng tôi trước khi chạy về nhà. taxi để về nhà. Sau đó, tôi thường đưa lên giường để ngủ một giấc qua đêm. Tôi đã nói với điều này và anh ấy nói hãy làm việc vào thứ Bảy tới. Chúng tôi sẽ nghiền nát một vài viên này và bạn sẽ mời uống một ly khác khi cô ấy đi chơi về từ đêm. Chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch sau đó. Tôi biết đã lên kế hoạch cho một đêm đi chơi với bạn bè của cô ấy cho.